Regulamin Sklep Administracja Adresy Serwerów Mapy Serwerowe Głosowanie Discord
Regulamin

1. Zabronione jest okradanie innych graczy z ich dobytku. Z każdej próby kradzieży może zostać wyegzekwowana kara w postaci blokady konta na serwerze od 1 dnia do 21 dni oraz konfiskaty rzeczy zdobytych wbrew regulaminowi. Długość przyznanej kary jest wyznaczana wobec kryteriów administracji oraz stopnia popełnionego wykroczenia.

2. Zabronione jest wykorzystywanie niedociągnięć administracji, błędów silnika gry, błędów występujących na mapie, oraz korzystania z nielegalnego oprogramowania, które jest blokowane przez Easy Anti Cheat. Jeżeli gracz nie jest pewny co do tego, czy podczas gry popełnia wykroczenie, to dobrym działaniem, jest skontaktowanie się z administratorem serwera w celu ustalenia, czy dany czyn jest zgodny z regulaminem. Karą za to wykroczenie jest blokada konta na serwerze od 7 dni wzwyż oraz konfiskata rzeczy zdobytych poprzez korzystanie z niepożądanego procederu.

3. Zabronione jest obrażanie/grożenie/wyzywanie innych uczestników gry, jak i osób/członków rodziny trzecich innych graczy. Kara jest wyznaczana w wypadku, gdy osoba urażona obelgami zgłosi sprawę do administracji, oraz będzie mieć na to dowody w postaci nagrania, gdy są to obelgi na chacie głosowym, oraz zdjęcia ekranu, gdy wykroczenie jest popełniane na chacie. Wtedy zostają podjęte prace w celu banicji osoby obrażającej/grożącej/wyzywającej na okres od 1 godziny do maksymalnie następnego wipe. (Sytuacją wyjątkową może być grożenie śmiercią, pobicia lub podobnych procederów w prawdziwym życiu, zagrażających życie osoby obrażanej. Wtedy jest nakładana kara w postaci od 14 dni wzwyż).

4. Zabronione jest reklamowanie innych serwerów z gry RUST, jak i innych gier. Administracja przymyka oko na pseudonimy zawierające linki do stron hazardowych z gier takich jak CS:GO do poziomu, gdy nie rozpocznie się reklamowanie danej strony/oferty na chacie, bądź na chacie głosowym. Karą za reklamowanie jest blokada konta zależnie od tego, czy reklama była wysłana celowo, czy przez przypadek. Graczy otrzymuje wtedy blokadę konta na okres od 7 dni wzwyż.

5. Zabrania się wysyłania na chacie powtarzających się wiadomości więcej niż 5 razy z rzędu. Wyjątkiem jest sytuacja pilna do administratora, a administrator nie widzi wiadomości na chacie. Karą za to wykroczenie jest blokada pisania na chacie od 5 minut do 2 godzin.

6. Zabrania się podszywania pseudonimem pod innych graczy oraz administracje. Do podszywania zalicza się bardzo podobny (nie taki sam) pseudonim ustawiony w celu oszustwa itp. Gdy istnieje podejrzenie podszywania, wtedy administracja sprawdza czas, kiedy to został dany pseudonim zmieniony i jeżeli dochodzi do łamania regulaminu, osoba podszywająca się otrzymuje blokadę konta na serwerze na czas od 24 godzin do 7 dni.

7. Zabrania się utrudniana innym graczom rozgrywki (tzw. stalkingu) poprzez chat głosowy, zbyt długi byt przy osobie stalkowanej oraz poprzez chat. Stalking jest karany tylko, gdy osoba stalkowana zgłosi sprawę do administracji. Jeżeli było to stalkowanie poprzez chat głosowy, wymagane jest nagranie potwierdzające stalkowanie, a podczas innych sytuacji dużym ułatwieniem dla administracji byłoby zrobienie zrzutów ekranu popełnianego wykroczenia przez stalkera. Karą za utrudnianie gry innemu graczowi/graczom jest blokada konta na czas od 1 godziny do 3 dni.

8. Zabrania się popełniania wykroczeń, które są zapisane w prawie Polskim (Chodzi nam o zasady, według których każdy z nas prowadzi cywilizowany sposób życia). Karą za to wykroczenie jest blokada pisania na chacie od 15 minut do 6 godzin oraz do blokady konta od 1 godziny wzwyż.

9. Zabrania się wysyłania osobom trzecim oraz innym uczestnikom gry danych osobowych innych graczy bez ich zezwolenia. Wykroczenie jest brane pod uwagę, gdy osoba poszkodowana zgłosi się do administracji w celu rozwiązania sporu. W tej sytuacji nakładaną karą jest blokada na serwerze od 1 godziny wzwyż. Kara jest ustalana poprzez poziom podanych informacji np. PESEL, dane do karty bankowej (XD) itp.

10. Zabronione jest autoryzowanie się w obiektach nienależących do twojej osoby oraz do osób, którzy nie wiedzą o przeprowadzanym procederze. Kara jest wyznaczana, gdy zostanie udokumentowana oraz wysłana do administracji skarga w postaci filmu/zdjęcia. W tym przypadku następuje blokada konta od 1 godziny do 3 godzin.

11. Przy popełnianiu wszelkiego wykroczenia może (nie musi) zostać nadane ostrzeżenie (zamiast blokady) na danego gracza, jeżeli wykroczenie było jego pierwszym i mało istotnym, lub po prostu bardzo mało istotnym. O wystawieniu ostrzeżenia decyduje administrator serwera. Każdy gracz ma prawo maksymalnie do 3 ostrzeżeń. Po wyczerpaniu się limitu ostrzeżeń bezwzględnie zostają wymierzane kary wypisane w regulaminie serwera.

12. Zabrania się obudowywania monumentów/budynków innych graczy w celu przeszkadzania w rozgrywce lub próby przywłaszczenia publicznego monumentu/prywatnego przedmiotu gracza. Kara jest przyznawana w wypadku gdy inny gracz zgłosi sprawę do administracji serwera. Karą w tym wypadku jest blokada konta od 1 godziny do 12 godzin.

13. Dla zachowania porządku i spokoju prosimy o zachowanie kultury na chacie głosowym, jak i normalnym. Nadużywanie przekleństw może zostać potraktowane jako wykroczenie i zostanie nadana kara w postaci blokady pisania/mówienia na okres od 15 minut do 3 godzin.

14. Podczas korzystania z publicznych elementów rozgrywki takich jak recykler w monumencie, czy publiczna koparka nie należy oddalać się od miejsca przeprowadzanego procederu, ponieważ administracja nie odpowiada za skradzione w ten sposób rzeczy i nie podlega temu żadna kara. Jednak gdy podczas korzystania z publicznego przedmiotu zaobserwujesz gracza, który próbuje/kradnie twoje rzeczy, postaraj się to udokumentować i wysłać administracji. Wtedy na osobę, która kradnie, jest nakładana kara według taryfikatora kar w punkcie pierwszym.

15. Zabrania się ustawiania przedmiotów powodujących spadki FPS-ów w nadmiernych ilościach (reflektory itp.). Gdy zostanie zgłoszona taka sytuacja przedmioty, które powodują spadki, są usuwane na koszt właściciela obiektów. Gdy jednak właściciel obiektów jest aktualnie na serwerze, jest wysyłana prośba o usunięcie postawionych przedmiotów z powodu spadków wydajności gry.

16. Zabrania się ustawiania tzw. botów na serwerze w celu ułatwienia rozgrywki. Przykładem tego jest bot, który podczas waszej nieobecności przy komputerze łowi ryby. Gdy gracz zostanie przyłapany na nieegzekwowaniu tego podpunktu, na początku zostanie wyrzucony z serwera, lecz gdy sytuacja będzie się nagminnie powtarzać, zostanie nałożona kara w postaci blokady na konto od 2 godzin do 7 dni.

17. Zabrania się ustawiania domów w miejscach niedostępnych bez ingerencji w błędy mapy oraz pluginów. Przykładowym miejscem będzie dom w środku kamienia lub pod mapą. Karą za to wykroczenie może być w najgorszym wypadku blokada konta do 7 dni. Każdy dom umieszczony w niedozwolonym miejscu jest usuwany bez informowania właściciela.

18. Zasada "Kradzież Helikoptera = BAN" obowiązuje tylko wtedy, gdy osoba/klan, która wzywała helikopter posiada aktywny tylko jeden helikopter, oraz gdy osoba wzywająca helikopter/klan tej osoby nie opuści serwera.

19. Na serwerze mogą latać maksymalnie 4 aktywne helikoptery, oraz jeden klan może przyzwać w jednym momencie maksymalnie 3 helikoptery. Większa ilość może zakończyć się dla osoby wzywającej helikoptery karą w postaci blokady na konto od 1 dnia do 7 dni.

20. Zaleca się ograniczenie budowania się na terenach ze słodką wodą do minimum w przypadkach gdy na mapie występują znikome ilości zbiorników/rzek z wodą pitną, aby pozwolić wszystkim graczom na prostsze budowanie farmy. W przypadkach, gdy ten podpunkt zostanie złamany gracz będzie zmuszony do zniszczenia części zabudowań, które nadmiernie blokują dostęp do słodkiej wody.

21. Podczas przyzywania helikoptera wymagane jest wzywanie go przebywając w wieży na helkę. Jeżeli ten wymóg nie jest spełniony podpunkt 18. regulaminu nie obowiązuje.

22. Zabrania się tworzenia wielu kont w celu uzyskania przewagi nad innymi graczami bądź w celu przekroczenia limitu elementów na gracza. Gracz może posiadać więcej niż jedno konto, kiedy na owym koncie prowadzona jest normalna rozgrywka i nie wykazuje ona żadnych niepokojących zachowań. W przypadku wykrycia łamania tego podpunktu jest nakładana permanentna blokada na multi-konto oraz zależnie od zaistniałej sytuacji może zostać nałożona blokada na konto od 1 dnia do 28 dni.

23. Administrator ma prawo, do wystawienia kary innej niż jest ona opisana w regulaminie, gdy według niego jest ona zbyt poważna/przesadzona dla popełnionego czynu.

24. Kiedy sytuacja może być postrzegana jako wykroczenie, a nie jest ona zapisana w regulaminie serwera, administrator może podjąć działanie w postaci rozwiązania konfliktu i ukarania osoby możliwie popełniającej wykroczenie. W tej sytuacji jest prowadzona dokładna konwersacja z osobą, która możliwe, że popełniła dane wykroczenie w celu ustalenia przebiegu popełnionego czynu i w ostateczności nadaniu kary.

25. Administracja zastrzega sobie prawo do edycji regulaminu serwera, kiedy zauważy w nim niedociągnięcie lub ostanowi nowy podpunkt.

26. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go i przebywania na serwerze bez ustanowionym na nich zasad.

27. Dziękujemy, że przeczytałeś nasz regulamin oraz w ramach naszego podziękowania otrzymujesz kod "rules", który możesz odebrać na serwerze pod komendą /code rules.


Copyright © 2019-2021 PvRust.eu – Motyw by ThePitereq, Grafiki by Storm