GO BACK
POWRÓT
HOW TO PLAY
JAK ZAGRAĆ
There are 2 ways how to connect to our server.

METHOD #1


1. Click PLAY GAME.
2. Click Modded.
3. On 'Search Servers..' write 'PvRust.eu'.
4. Wait until server will appear on your screen.
5. Click star near server's name to add it to favourites and join to server!

METHOD #2


1. Click F1.
2. On top of your screen select CONSOLE.
3. Input command below and press ENTER.

connect play.pvrust.eu:28015

4. On next join click PLAY GAME and select History tab.
5. Click star near server's name to add it to favourites and join to server!
Istnieją 2 sposoby łączenia się z naszym serwerem.

METODA #1


1. Kliknij GRAJ.
2. Kliknij Zmodyfikowane.
3. W polu 'Szukaj serwerów..' wpisz 'PvRust.eu'.
4. Poczekaj, aż serwer pojawi się na ekranie.
5. Kliknij gwiazdkę obok nazwy serwera, aby dodać go do ulubionych i dołącz do serwera!

METODA #2


1. Kliknij F1.
2. U góry ekranu wybierz CONSOLE.
3. Wpisz polecenie poniżej i naciśnij ENTER.

connect play.pvrust.eu:28015

4. Przy następnym dołączeniu kliknij GRAJ, wybierz zakładkę Historia.
5. Kliknij gwiazdkę obok nazwy serwera, aby dodać go do ulubionych i dołącz do serwera!